Repræsentantskabsmøde 2023

Badminton Københavns holdt ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. marts i HB200.

Badminton København afholder repræsentantskabsmøde hvert år senest den 15. maj, jf. § 15 i kredsens love. 

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk