Repræsentantskabsmøde 2019

Badminton København afholdt ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 2. april 2019 kl. 17.00 i Gladsaxe Søborg Badmintonklub, Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg

Badminton København afholder repræsentantskabsmøde hvert år senest den 15. maj, jf. § 15 i kredsens love.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk