Om Badminton København

Om Badminton København

Københavns Badminton Kreds er stiftet den 16. juli 1934. I 2013 ændrede kredsen navn til Badminton København.

Badminton København er medlem af Badminton Danmark, Danmarks Idræts Forbund (DIF), og Badminton World Federation (BWF). Badminton København arbejder sammen med bl.a. DGI og Badminton Sjælland om udvikling og udbredelse af badmintonsporten lokalt, regionalt og på landsplan.

I alt 42 klubber og flere end 10.000 aktive spillere er medlem af Badminton København.

Love og vedtægter

Badminton Københavns love og vedtægter revideret på kredsens ordinære repræsentantskabsmøde i 2019.

Se i øvrigt Badminton Danmarks love og regler.

Bestyrelse og udvalg

Badminton Københanvs bestyrelse består af 9 medlemmer, som vælges på kredsens repræsentskabsmøde. Under bestyrelsen virker en række udvalg, som varetager Badminton Københavns aktiviteter for klubber og spillere. Du kan finde kontaktinformationer og udvalgsbeskrivelser under bestyrelse og udvalg.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk