Repræsentantskabsmøde 2021

Badminton Københavns holdt ordinært repræsentantskabsmøde torsdag 3. juni kl. 17:00 i Hvidovre Badminton Club.

Adresse: HBC-Hallen, Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

Badminton København afholder repræsentantskabsmøde hvert år senest den 15. maj, jf. § 15 i kredsens love. I 2021 blev dette dog fraveget grundet corona-pandemien.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk