Repræsentantskabsmøde 2022

Badminton Københavns holdt ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 28. april i Gentofte Badminton Klub.

Adresse: Ved Stadion 4, 2820 Gentofte

Badminton København afholder repræsentantskabsmøde hvert år senest den 15. maj, jf. § 15 i kredsens love. 

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk