Repræsentantskabsmøde 2020

Badminton Københavns holdt ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 19. august kl. 17:00 i Gladsaxe-Søborg Badmintonklub.

Adresse: Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg.

Badminton København afholder repræsentantskabsmøde hvert år senest den 15. maj, jf. § 15 i kredsens love. I 2020 blev dette dog fraveget grundet corona-pandemien.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk