Protester og kendelser

Alle protester behandles af Holdturnerings- og Protestudvalget.

 

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk