Leg med fokus på at have det sjovt sammen, samtidigt med badmintonrelevante bevægemønstre indlæres.

Træningsforløb for piger

Badminton København samlede en flok U11-piger i et 5 ugers træningsforløb med fokus på turneringsdeltagelse.

Over de seneste år har Badminton København arbejdet med at udvikle tilbud, som kan skabe flere entusiastiske badmintonpiger og øge mængden af aktive turneringsspillere.

I sæsonen 19/20 gennemførte Badminton København med støtte fra Badminton Danmark et træningspilotprojekt med deltagelse af piger fra en lang række Københavns Klubber i aldersklasserne fra U11 til U15. Pilotprojektet hjalp til at samle en række erfaringer, som har dannet grundlag for implementering af videre initiativer for at øge pigers interesse for at dyrke badminton, både som træning og som konkurrencesport. Når piger samles på tværs af klubber danner de hurtigt venskaber, og pigerne opdager at de er en del af et større fællesskab.

Første forløb i 2021

Frem mod efterårsferien samledes U11-piger fra en række københavnske klubber til træning hver tirsdag i 5 uger.

En række C- og D-rækkepiger fra de københavnske klubber blev inviteret til at deltage træningsforløbet og en indlagt weekendturnering. Ved turneringen i Charlottenlund deltog alle pigerne i single og double. Kredstræner på forløbet, Helene Hartmeyer, tog sig af pigerne ved turneringen. Nogle af pigerne havde allerede lidt erfaring med at spille turneringsbadminton, mens andre højst havde deltaget i en enkelt holdkamp før de drog afsted til deres første turnering.

Træningerne indeholdt, udover motorisk og teknisk færdighedstræning, introduktion til spillets regler og snakke om fair play i badminton. Ikke mindst skabte træningerne et rum, hvor pigerne kunne lære hinanden at kende på tværs af klubber.

Fremtidige forløb

Badminton København sigter mod at gennemføre træningsforløb for så mange piger i årgangene U11 og U13, som det kan lade sig gøre at skaffe træningstid til i løbet af de kommende sæsoner. Indsatsen er målrettet piger på alle niveauer. I et træningsforløb samles piger, som udviklingsmæssigt ligger så tæt som muligt og indholdet af træningerne tilpasses deltagernes alder og spillemæssige erfaring.

Hvis din klub har plads og lyst til at hjælpe og inspirere flere piger til at blive aktive i badminton ved at lægge hal til et træningsforløb, så modtager Badminton København meget gerne henvendelser på info@badmintonkoebenhavn.dk.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk