Ingen holdkampe i badminton, for den resterende del af sæsonen

Holdturneringen 20/21 annulleret

Holdkampe for alle aldersgrupper i sæsonen er aflyst. Forhåbentlig ser vi frem mod en normal sæson 21/22.

I forbindelse med den seneste udmelding fra myndighederne er der mulighed for at opstarte indendørs idræt for ungdom (under 18 år) fra 21. april 2021 og for voksne fra 6. maj 2021.

Vi forventer at badminton kommer med i åbningerne, så vi kan komme til at træne badminton igen. Det er dog meget usikkert om forsamlingsforbuddet lempes tilstrækkeligt til, at der kan spilles holdkampe.

Badminton Danmark har derfor besluttet at aflyse DH-turneringen, Danmarksserie og divisionerne, med undtagelse af Final 4 i badmintonligaen. Badminton Sjælland og Badminton København har ligeledes valgt at aflyse de resterende holdkampe for alle årgange.

Senior og Senior+

Da Badminton Danmark har aflyst DH-turneringen for resten af sæson 2020/2021 uden op- og nedrykning, er Badminton København ikke længere ”tvunget” til at finde oprykkere fra Københavnsserien til næste sæson.

Hidtil planlagte ”træningsholdkampe” i SEN og SEN+ er også aflyst, idet de tidligst kunne forventes afviklet i juni måned, endda under forudsætning af at forsamlingsforbuddet bliver lempet væsentligt.

Der sker ikke op- og nedrykning mellem rækkerne på baggrund af indeværende sæson. Vi starter derfor en ny sæson 2021/2022 med det samme set-up, som i denne sæson.

Ungdom

Alle ungdomsholdkampe er aflyst, og vi ser frem til forhåbentlig at kunne afvikle en normalt forløbende holdturnering i den kommende sæson.

Planlægning af holdturneringen 21/22

Der bliver udsendt invitationer i april måned for SEN og SEN+.

For Ungdom udsendes invitationer i juni måned, når vi kender præmisserne i det landsdækkende reglement for ungdomsholdturneringen 2021/2022.

Har klubben særlige ønsker til at oprykke, nedrykke, oprette eller trække hold i forhold til denne sæson i SEN og SEN+, så send en mail til holdturnering@badmintonkoebenhavn.dk. Ønsker bliver vurderet under hensyn til en nogenlunde ligelig fordeling af hold i puljerne (7-9 hold).

Indkaldelse til Holdturneringsmøder for SEN og SEN+ samt Ungdom bliver udsendt, så snart vi har klarhed over mulighederne for at forsamles.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk