Kredstræning for piger

Pigetræning i Badminton København

Ved kredstræningerne mødes kredsens piger og skaber relationer på tværs af de københavnske klubber, samtidig med at de får sved på panden og får kvalificeret træning. Erfaringen viser, at mødet mellem ligeværdige og ligesindede piger øger lysten til at dygtiggøre sig. Deltagelse i pigetræninger giver selvtillid og større socialt udbytte ved turneringsdeltagelse.

Målsætningen er at løfte det sportslige niveau, at fastholde pigerne i sporten ved at øge den sociale tilknytning, samt at mindske incitamenterne til at dygtige piger skifter væk fra deres lokale klub i en for tidlig alder. Målgruppen er 'træningsparate' og turneringsklar piger i de yngre årgange på alle niveauer.

Træningsforløb tilbydes i 2 - 9 ugers varighed i løbet af sæsonen. Nogle piger vil blive tilbudt at deltage i flere forløb. Træningen forestås af dygtige kvindelige trænere.

Der er plads til 12-20 piger per forløb, og Badminton København beder klubberne indstille egnede piger til træningsforløbene.

Badminton København udtager deltagere til træningerne, under hensyn til at hvert forløb består af en forholdsvis homogen gruppe piger hvad angår alder og niveau.

Der er en egenbetaling på deltagelse, som kan betales af deltagerne selv eller deres klubber.

Spørgsmål og information

Vil du vide mere om initativerne for piger i badminton, kan du kontakte Bredde- og Udviklingsformand, Jesper Spang, på info@badmintonkoebenhavn.dk.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk